Karin_Folkesson_Collabodoc.jpg

Karin Folkesson

Kundansvarig, Leg. arbetsterapeut

Karin har en bakgrund som arbetsterapeut och har sedan 2014 arbetat med utveckling och försäljning av produkter för handrehabilitering. Med stort kundfokus har hon i sitt arbete mött vårdcentraler, större sjukhus, regioner, kommuner och företagshälsovården i både Sverige och Norge. I sin kliniska roll såväl som representant har hon eftersträvat ett effektivt flöde som varit till gagn för både verksamhet och patient.