VACCINATION

Har du en hållbar vaccinationsprocess?

Lika enkelt för patienten att boka tid som för vårdpersonalen att hantera flödet. Collabodoc Vaccination är ett lättanvänt arbetsverktyg anpassat för höga vaccinationsflöden så som influensa, covid-19 och TBE.

Morgondagens vaccinationsstöd

Med bra arbetsmiljö & hållbar vård som utgångspunkt

Vaccinera upp till femtio patienter/timme per sköterska

5 minuters utbildning - sedan är ni igång

Från bokad vaccination till journalföring

Patienten förbereder sin vaccination

Patienten fyller i en hälsodeklaration och bokar en tid för vaccination via nätet. Ingen app behöver laddas ner och webblänken kan enkelt göras åtkomlig på vårdcentralens hemsida, 1177 eller via en QR-kod.  Vårdpersonalen kan också hjälpa patienten via telefon och registrerar då den sökande på samma sätt via länken. Patientbokningen tillgänglighetsanpassas enligt lagen om tillgänglighet i offentlig service, DOS lagen.

Vaccination_influensa_tbe_covid-19.png
Patient_registrerar_ankomst_till_sjukvarden.jpg

Checka in på plats med egen mobil

Vid vaccinationstillfället checkar patienten smidigt in genom att scanna en QR-kod med mobilen. Incheckning kan också göras av personalen genom ett klick i patientlistan eller genom att scanna patientens körkort.

Snabb och smidig vaccination

Vaccinatören vaccinerar patienten samt markerar i hälsodeklarationen vilken arm som vaccinerats, batchnummer samt ordinatör och diagnos. Detta omvandlas direkt till en journaltext som sedan skickas till administratör för journalföring.

Snabbare_vaccinering.jpg
Enklare_journalforing.jpg

Journalföring med ett klick

Collabodoc Vaccination fungerar tillsammans med alla journalsystem på marknaden. Besöket journalförs vanligtvis av en administratör som smidigt kopierar in de autogenererade journaltexterna i vårdcentralens egna journalsystem.

Vaccination_effektivare_flode.jpg

KUNDBERÄTTELSE

Sparade personaltimmar med vaccinationsstöd

Mitt under pågående pandemi och Sveriges största vaccinationsinsats tar Medpro Clinic Group initiativ till att införa en ny vaccinationsprocess. Från att ha vaccinerat tolv patienter i timmen vaccineras nu upp till femtio patienter per sjuksköterska.

Vill du se hur
vaccinationsstödet fungerar?

Boka en 20 minuters demo

Tack! Vi kontaktar dig inom kort!

Vårdgivare som väljer Collabodoc

 

Detta får du alltid med våra tjänster

Hjälp att komma igång

Vid uppstart får du stöd av personal som själv har arbetat i vården. Vi ger råd, utbildar, stöttar verksamhetschef och involverar medarbetare. 

Garanterat enkelt

Enkelt att förstå och smidigt att använda för både medarbetare och patient. Digitala verktyg ska lyfta och stärka arbetet. Det ska bara fungera!

En hållbar arbetsmiljö

En tillgänglig vård där både läkare och patient stärks av digitala stöd. Arbetssätt som minskar stress, minskar resursslöseri och ger värdefulla möten.

Roligt & utvecklande arbete

Minskad administration, gör arbetet roligare och mer värdeskapande. Vi får samarbetet att kännas självklart vilket bygger starka team och trygg vård.

Patientorienterad vård

Vi bjuder in patienten att påverka sin egen vård, öppnar upp för bättre kommunikation och stärker samverkan mellan patient och vårdpersonal.

Anpassa efter verksamhet

Alla verksamheter ser olika ut och därför krävs anpassningsbara lösningar. Både funktionalitet och grafisk design kan justeras.