Öppna mottagningen byter skepnad och blir Lättakuten