top of page

1,000,000 fysiska besök!


En milstolpe! En miljon patienter har förberett sitt fysiska vårdbesök i någon av våra digitala lösningar. Förberedda patienter är tryggare och kan bättre tillgodogöra sig mötet med läkaren.


Digitalt + Fysiskt = Digifysisk vård i ordets rätta bemärkelse!Comments


bottom of page