top of page

Det förenklar för patienten

"Det förenklar för patienten när man i lugn och ro kan svara på frågorna hemma. - Sara Banegas, distriktsläkare och verksamhetschef på Ekerö vårdcentral, i ett pressmeddelande om att vårdcentralen inför ett system där patienter vid Lättakuten på förhand kan förbereda besöket via nätet."


bottom of page