top of page

"Det här är framtiden" - Collabodoc revolutionerar äldreomsorgen

Vi på Collabodoc är stolta över att ha utvecklat ett kommunikationsstöd som nu rullas ut till allt fler SÄBO.

Så roligt att projektet uppmärksammas i Dagens Medicin!


Ur artikeln:

-"Effektivare ronder"

-"Skapar trygghet för medarbetare"

-"Underlättar vid överlämningar"


https://www.dagensmedicin.se/arbetsliv/arbetsmiljo/capio-uppmuntrar-kommuner-testa-ny-kontaktvag-med-lakare/bottom of page