top of page

Ge fler patienter med psykisk ohälsa en tidig bedömning

Andelen personer med psykisk ohälsa ökar i samhället, vilket tydligt avspeglas i sökmönstret på landets vårdcentraler. Därför fortsätter vi utvecklingen av vårt arbetsstöd som underlättar handläggningen och bedömningen av just denna patientgrupp.
Studier fortsätter att visa på hur det psykiska välbefinnandet har minskat samtidigt som psykiska besvär har ökat under längre tid. Utvecklingen riskerar allt längre köer för en första bedömning av psykolog, kurator eller läkare.


Tidiga frågor ger en behandlande effekt

En tredjedel av alla sökningar på vårdcentralen uppskattas vara relaterade till psykisk ohälsa. Anpassade arbetsflöden som bjuder in patienten att bli delaktig i sin vårdprocess redan från början leder ofta till fler tidiga bedömningar som också blir mer rätt.


Genom att redan vid första kontakten för tidsbokning låta den sökande svara på ett antal frågor om sin situation kan viktiga områden medvetandegöras för patienten. Frågorna kan också fungera som vägledning och kan ha en avdramatiserande effekt på situationen. Att ställa inledande frågor kan därmed bli en tidig behandlingsmetod i sig.


Vinst i bättre arbetsmiljö

Frågebatteriet öppnar också upp för en tidig bedömning där åtgärder ibland kan sättas in redan innan besöket har ägt rum, eller där patienten snabbare kan hänvisas vidare när det är aktuellt. På detta sätt påbörjas vårdprocessen redan när första frågan ställts.


Patientmötet kan vara fysiskt eller digitalt och frågorna blir ett stort stöd för psykolog och läkare som blir mer förberedda. Det gör också att mötet snabbare får rätt fokus med mer utrymme för bedömning av patienten. Det borgar för ett starkare patientmöte, men också för ett roligare arbete och en bättre arbetsmiljö.


En stor vinst finns också i att patientfrågorna går direkt in i dokumentationsstödet där psykolog och läkare endast kompletterar med sin egen bedömning. Anamnes, psykisk status och bedömning överförs sedan enkelt till journalen med minimal administration och utan behov av diktering.


Se hur det fungerar

Kontakta Hillevi.Bengtsson@collabodoc.com för ett kort introduktionsmöte via Teams eller på plats i din verksamhet.

Comments


bottom of page