top of page

Minskad smittspridning med separata patientflöden när vårdbesöken blir fler

Tillgängligheten och kontinuiteten inom primärvården står på spel när vårdskulden ska arbetas in. Vårdcentralen i Särö i Region Halland införde under hösten en digifysisk arbetsprocess för att kunna ta emot fler patienter samtidigt som en trygg miljö skapas med minskad risk för smittspridning genom luftvägsinfektioner.
Folkhälsomyndigheten förvarnade tidigt om större smittspridning av de vanliga virustyper som orsakar förkylningar, influensa och kräksjuka jämfört med föregående vinter. Arbetsbelastningen för primärvården väntas nå rekordhöjder i vinter när också den uppskjutna vården ska hanteras parallellt med fortsatt vaccination av covid-19.


"För att kunna möta en större volym av patienter har vi sett över våra arbetsprocesser och hur vi effektivare och på ett säkert sätt kan hantera flödet av patienter", säger Kristian Brandt, verksamhetschef på Vårdcentralen Särö i Region Halland.


Separat luftvägsspår införs

Patienter med luftvägsinfektioner separeras från övriga åkommor redan vid bokningstillfället samtidigt som patientflödet jämnas ut över dagen. Genom att låta patienten själv boka ett fysiskt besök via webben och själv checka in på plats med sin egen mobil kan personalresurser dessutom prioriteras bättre.


"Att vi kan undvika många väntande patienter i väntrummet har varit en förutsättning för att kunna starta upp vår verksamhet ordentligt igen", säger Kristian Brandt. "Pandemin bara fortsätter. Att vi kan ha luftvägspatienter i ett separat flöde gör att vi kan erbjuda en tryggare mottagning och en bättre arbetsmiljö för vår personal."


Ökat intresse för digifysiska lösningar

Intresset har snabbt ökat för digitala lösningar som effektiviserar hälso- och sjukvårdens verksamhet utan att kompromissa på vårdkvalitet och patientmötet. Patienten har fått stå tillbaka länge och allt fler vårdenheter ser den digifysiska arbetsprocessen som ett av flera sätt att handskas med vårdskulden.


"För att arbetet ska bli hållbart i längden för vårdpersonalen måste vi välja starka arbetssätt", säger Staffan Bjessmo, läkare och VD på Collabodoc. "Morgondagens patientmöten kommer präglas av en digifysisk riktning där patientens medansvar blir tydligare, administrationen minskar och primärvårdens resurser kan användas på bästa tänkbara sätt."

Comments


bottom of page