Lättakut öppnar för att förbättra tillgänglighet och arbetsmiljö