Nu ska det gå snabbare att få komma till läkare – lättakut startar i Köping

Några av frågorna som skiljer sig från en vanlig hälsoenkät är: "Vad hoppas du få hjälp med i dag?" och "Är du särskilt orolig över något?" Enligt Staffan Bjessmo har de valt att ställa de frågorna då de märkt att läkare och patient inte alltid möts där de behöver.