Trollhättan massvaccineras på ”drive-through” i gamla Saabfabriken