top of page

Våra vägledande principer

Det fysiska mötet

Att mötas fysiskt ger alltid unika möjligheter.

Kunskap och evidens

Att luta sig mot kunskap och evidens är grunden för kvalitet.

Förena kompetenser

Att förena kompetenser är utvecklande, resurssmart och ger bättre resultat.

Enkelt och intuitivt

Att skapa enkla och intuitiva lösningar är nödvändigt för att de ska användas och uppskattas.

Lyssna och involvera

Att förstå problem kräver ett lyssnande. Att involvera skapar engagemang.

Tillgänglighet

Att vara tillgänglig med rätt kompetens skapar tillit.

"Min inställning är att patienterna alltid skall känna sig välkomna till oss i vården"

Jag har alltid älskat mitt jobb som läkare och har haft förmånen att jobba både på universitetssjukhus, inom primärvården och som verksamhetschef på olika avdelningar. Överallt har jag mött ett stort engagemang att verkligen göra det bästa för patienterna. Vi som jobbar inom vården har ju valt dessa yrken för att vi vill hjälpa människor som är sjuka, skadade eller drabbade på annat sätt.

På senare tid har dock frustrationen ökat. Krånglande IT-system, brist på läkartider, försämrad arbetsmiljö och missnöjda patienter är tyvärr en vardag på många håll i primärvården. Jag bestämde mig för att försöka göra något åt det.

Min inställning är att patienterna alltid skall känna sig välkomna till oss i vården, att de ska bli professionellt bemötta och att de görs delaktiga i sin egen vård. Mötet med patienten behöver då många gånger förberedas på ett annat sätt för att mötet ska bli så bra som möjligt och inte heller ta onödigt lång tid.

Collabodoc startades 2013 och vi har utvecklat ett vårdkoncept för vårdcentralen där patienter med akuta besvär alltid känner sig välkomna. Vi anställde ingenjörer och tillsammans utvecklade vi en modern och unik programvara. Vårt processverktyg stödjer ett modernt arbetssätt med tät samverkan, minimal administration och gör patienten delaktig i sin egen vård. Vårt verktyg fungerar tillsammans med alla journalsystem.

Som läkare kan man nu fokusera helt på mötet med patienten eftersom dokumentationen går sekundsnabbt. Tid frigörs i verksamheten vilket ger förutsättningar för en bättre arbetsmiljö.

 

Välkommen till morgondagens arbetssätt – redan idag!

 

 

 

Staffan Bjessmo Leg. läkare, VD och grundare av Collabodoc

Karriär

Vi söker just nu nya medarbetare som vill bli en del av vårt Team. Läs gärna igenom annonserna nedan och skicka in din ansökan. Hittar du ingen tjänst som passar dig? Det gör inget, vi söker alltid efter nya härliga medarbetare som vill bli en del av vårt team. Så skicka gärna in din ansökan till oss ändå på info@collabodoc.com.

Kontakta oss gärna!

Adress

Ynglingagatan 16,

113 47 Stockholm

Telefon

E-post

Staffan_lono_dark.png
Staffan Bjessmo

VD

Leg. läkare, Med. Dr., Specialist i Thoraxkirurgi

+46 704 50 76 33

staffan.bjessmo@collabodoc.com

Laura ny.jpg
Laura Sällberg

COO / Operativ kundansvarig 

+46 707 54 44 30

laura.sallberg@collabodoc.com

Hillevi_lono_edit2.png
Hillevi Bengtsson

Kundansvarig

Leg. arbetsterapeut

+46 728 54 44 70

hillevi.bengtsson@collabodoc.com

Micke_lono_light.png
Michael Dahl

CTO

+46 727 27 23 40

michael.dahl@collabodoc.com

Staffan_lono_dark.png
Staffan Bjessmo

VD

Leg. läkare, Med. Dr., Specialist i Thoraxkirurgi

+46 704 50 76 33

staffan.bjessmo@collabodoc.com

Laura ny.jpg
Laura Sällberg

COO / Operativ kundansvarig 

+46 707 54 44 30

laura.sallberg@collabodoc.com

Hillevi_lono_edit2.png
Hillevi Bengtsson

Kundansvarig

Leg. arbetsterapeut

+46 728 54 44 70

hillevi.bengtsson@collabodoc.com

Micke_lono_light.png
Michael Dahl

CTO

+46 727 27 23 40

michael.dahl@collabodoc.com

1. Kontakta Collabodoc för demo

2. Vi träffar verksamhetschef / ledningsgrupp

3. Vi koordinerar förberedelserna

4. Utbildning och workshop

5. Uppstart, Collabodoc är med och stöttar

Patienten
boka tid 

Läkare

Sekreterare

Statisk och uppföljning

Vill du se hur det fungerar?

Boka en demo på 20 minuter av Collabodoc Direktmottagning. 

Namn

E-post

Mobil

Boka demo

Jag godkänner att Collabodoc hanterar
mina personuppgifter. Läs mer i vår policy.

Adopting a digital communication tool in primary care: a descriptive single case study in Sweden

Carla Sacchi (2021)

Master thesis for Degree of Master of Medical Science with a Major in Medical Management, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME), Karolinska Institutet

En intervjustudie kring hur verktyget Collabodoc Digital kontakt togs emot och uppfattades av medarbetare på en vårdcentral i samband med att verktyget introducerades i verksamheten.

 

Analysen skedde enligt (NASSS) framework sju domäner: Condition, Technology, Adopters’ system, Value Proposition, Organization, External system, Adaptation over time.

Studien slår fast att verktyget mottogs positivt i verksamheten samt ger starkt stöd för enkelheten och användarvänligheten med Digital kontakt

Citat ur uppsatsen

”They all mentioned at some point how easy to use Collabodoc Digital kontat was by using adjectives such as: user-friendly, intuitive, easy to work with, easy for patients to understand, simple build-up”

Translating ”See-and-Treat” to Primary Care: opening the gates does not cause a flood

 

Carl Savage, Staffan Bjessmo, Oleg Borisenko, Henrik Larsson, Jacob Karlsson, and Pamela Mazzocato (2019)

International Journal for Quality in Health Care, 2019, 1–7

 

”Lättakuten minskade telefonsamtalen till vårdcentralen med drygt 40% under de första 2 åren.”

”Akutbesöken minskade med 9,5% under det första året.”

Understanding variation in the ”See and Treat” process in Swedish primary care centres. A comparative analysis of process efficiency, patient volumes and patient pathways

 

King, R. And Guo, Y. (2018)

 

Master thesis for Degree of Master of Medical Science, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME), Karolinska Institutet

Telephone triage for management of same-day consultation requests in general practice (the ESTEEM trial): a cluster-randomized controlled trial and cost-consequence analysis

 

Campell, J. L. et al (2014)

The Lancet vol 384

 

Världens största randomiserade studie av telefontriage i primärvård, 42 vårdcentraler (20 990 patienter).

Resultat:

  1. Telefontriage av sjuksköterska leder till 48% fler vårdkontakter inom 28 dagar efter första kontakt

  2. Telefontriage av läkare leder till 33% fler vårdkontakter inom 28 dagar efter första kontakt

  3. Patienter som får komma på fysiskt läkarbesök har signifikant lägst antal uppföljande vårdkontakter inom 28 dagar efter första kontakt

Slutsats:

Telefontriage inför ett akutbesök i primärvården leder till en signifikant ökning av antalet vårdkontakter inom 28 dagar. Man observerade även att patienterna i gruppen som triagerats var mer missnöjda.

Primary healthcare delivery: an exploratory case study of a ”See and treat” unit

 

Karlsson, J. and Larsson, H. (2014)

Bachelor thesis in management, Department of management and organization, Stockholm School of Economics

The Åkermyntan Primary health Care Center: Integrating ”See-and-Treat” in Primary Health Care

 

Jüriska, M., Karlsson, J., Keel, G., Larsson, H., Mazzocato, P. And Savage, C. (2014)

Bachelor thesis in medical management, Karolinska Institutet, case: 14-001

bottom of page