Svensk allmänmedicinsk kongress 2019

Datum: 2019-05-08 - 2019-05-10

Tid: 08:00 - 16:30

Plats: Akademiplatsen 2 , 503 32 Borås, Borås Kongress

Kontakta oss på Collabodoc om du är intresserad av att få träffa oss på Svenska allmänmedicinska kongressen i Borås den 8-10 maj!

SFAM skriver:

"INTERACTION" - kommunikation, samverkan, optimalt resursutnyttjande, kompetensutbyte och gemensam kompetensutveckling.

"IN ACTION" - det är nu det händer och det är vi som gör det möjligt!

Det är en spännande tid att vara allmänläkare i Sverige! Vårt traditionella sjukhuscentrerade vårdsystem ifrågasätts och de flesta är överens om att en välfungerande primärvård är en förutsättning för högkvalitativ och kostnadseffektiv vård. Allmänmedicinska värden som kontinuitet, personcentrerad vård och god tillgänglighet lyfts fram i vårddebatten. Primärvården ska få ett nationellt definierat uppdrag och resurser behöver omfördelas så att den nära vården får en större andel av vårdens ekonomi.

Vår vision är en kongress som kombinerar hög vetenskaplig kvalitet med inspirerande föreläsningar, workshops och goda möjligheter att dela erfarenheter och idéer till nya arbetssätt. Vi hoppas att kongressen ska bidra med kraft och energi så att vi tillsammans kan bygga en välfungerande och jämlik primärvård som fokuserar på mötet med patienterna.

Mer information kommer inom kort!

_____

Läs mer på SFAM hemsida