I början av 90-talet lanserades "öppna mottagningar". En av förgrundsfigurerna var tv-doktorn Göran Sjönell. Murarna skulle rivas. Det skulle vara öppna dörrar mellan vårdgivare och patienter, öppna telefontider och mottagningstider. Alla hakade på.

INEFFEKTIVT ARBETE

Systemet var framgångsrikt en tid, men hade sina brister och blev stressigt för både patienter och vårdpersonal. Patienter ramlade in samtidigt när vårdcentralen öppnade och satt och hostade på varandra i väntrummet. Helt osorterade. Många läkare upplevde att arbetet med akutpatienterna var ineffektivt och vittnade om stora logistikproblem.

Artikelbild

 | Enkelt och bra. Patienten Helin Ljungberg kan själv fylla i sina sjukdomsbesvär via en pekskärm redan i väntrummet. Något hon uppskattar.

Allt fler övergav systemet och sist i Linköping att "stänga igen" dörrarna var Kungsgatans vårdcentral.

PEKSKÄRM

På Trädgårdstorgets vårdcentral, som drivs av vårdbolaget Praktikertjänst Primärvård, testas sedan i maj en mellanväg. Att erbjuda hög tillgänglighet för patienten samtidigt som arbetet effektiviseras.

Det är ett webb-baserat system, utarbetat i samarbete med det entreprenörsdrivna bolaget Collabodoc och Microsoft, där patienten själv redan i väntrummet och via en pekskärm, fyller i sina besvär och svarar på 10–15 frågor. Exempelvis: Hur länge har du haft feber? Finns det fler i din närhet med halsfluss?

Artikelbild

 | Besvarar frågor. Helin Ljungberg uppskattar pekskärmarna eftersom de kapar väntetiden för henne som patient.

En sjuksköterska samtalar därefter med patienten för att validera det ifyllda, kan ordinera prover vars resultat läkaren sedan kan ta ställning till, och i vissa fall lösa problemen utan någon läkarkontakt.

LÄNGRE PATIENTTID

Artikelbild

 | Två Jonas. Vårdcentralens verksamhetschef Jonas persson och vd för dotterbolaget Praktikertjänst primärvård, Jonas Orve, tror på pekskärmssystemet.

– Det är effektivt. Jag som läkare behöver inte lägga tid på patientens sjukdomshistoria, säger Jonas Persson, verksamhetschef på Trädgårdstorgets vårdcentral. På det sättet kan de som verkligen behöver träffa en läkare få längre besökstid, eftersom andra patienter har sorteras rätt.

Exaktheten i pekskärmens frågor finjusteras hela tiden i samråd med programutvecklarna. Och skulle någon patient känner sig lite vilse framför pekskärmen finns hjälp att få från receptionen.

Artikelbild

 | Nöjd. Webb-applikationen gör att jag som läkare får mer tid till de patienter som verkligen behöver det, säger verksamhetschef Jonas Persson på Trädgårdstorgets vårdcentral.

"FÖLJER MIN DOKTOR"

Jonas Persson arbetade tidigare på Kungsgatans vårdcentral, men lämnade tjänsten på grund av den ständiga läkarbristen. En del patienter följde med honom till den nya arbetsplatsen. Som Helin Ljungberg, som vi hittar i väntrummet.

Artikelbild

 | Idiotiskt. Sveriges har runt tio olika journalsystem som inte är kompatibla med varandra. Det är helt idiotiskt, menar Jonas Orve, vd för dotterbolaget Praktikertjäst primärvård.

– Jag följer min favoritdoktor, ler hon. Därför är jag listad här nu. De nya pekskärmarna är enkla och bra. Jag slipper sitta i telefonkö eller bli uppringd. Det här kortar väntetiderna, säger hon.

Praktikertjänst är en stor vårdaktör och driver 86 vårdcentraler i Sverige. I Östergötland har de dock bara den på Trädgårdstorget.

Artikelbild

 | Enkelt system. Efter att först ha valt typ av besvär får patienten besvara 10–15 frågor. Utifrån svaren kan en sjuksköterska bedöma om patienten behöver träffa en läkare och om det bör ske omedelbart eller kan ordnas vid en senare tidpunkt.

E-HÄLSA

Ordet på allas läppar inom vården är "e-hälsa", elektronisk hälsa. Via 1177 och vårdguiden.se ska patienterna hjälpas så snabbt och smidigt som möjligt.

Men vd för dotterbolaget Praktikertjänst Primärvård, Jonas Orve, ser många problem trots det vällovliga syftet.

– Det har till exempel lagts ned hundratals miljoner på NPÖ, den nationella patientöversikten, men så länge vi har tio olika journalsystem i landet når vi inte ända fram. Via vårdguiden.se kan patienten beställa medicin, men det når inte fram till rätt läkare per automatik. Vårdens system är inte kompatibla. Det är helt idiotiskt.

Så vad är lösningen?

– Att avskaffa landstingen och införa ett enda nationellt journalsystem för hela sjukvården är ett steg på vägen, men löser inte hela problemet på långt när.