Digitalt formulär ska spara tid på vårdcentralen

Publicerad: 2016-10-18

Källa: Dagens Medicin

Just nu pågår ett test på vårdcentraler där patienten får beskriva sina problem i ett digitalt formulär vid vårdcentralsbesöket. Det har lett till att man kunnat hjälpa fler patienter samma dag.

Patienten som kommer till vårdcentralen får svara på tiotalet frågor i ett formulär på en pekskärm. Det är olika formulär för olika åkommor, som halsont, hudbesvär, eller smärta i ryggen.

Efter att svaren är ifyllda går en sjuksköterska igenom dem med patienten och frågar läkare om eventuella provtagningar. På så sätt sparas en del av läkarens tid och i vissa fall kanske hen inte alls behöver kopplas in.

Jonas Persson vid Trädgårdstorgets vårdcentral.
Bild: Lasse Hejdenberg

– Det huvudsakliga är att vi ökar vår tillgänglighet. Sedan stödjer det hanteringen så att det går fortare och lättare, och därmed kan vi ta emot fler patienter på samma tid, säger Jonas Persson som är läkare och verksamhetschef på Trädgårdstorgets vårdcentral i Linköping.

Systemet har även lättat något på trycket till telefonbokningen, då det till viss del kan ersättas av formuläret. Patienterna kan läsa om det på vårdcentralens hemsida och affischer, och sjuksköterskorna berättar om det i telefon. Budskapet har även spridits via lokala medier.

Det används på förmiddagarna på vårdcentralen i Linköping, medan patienter tas emot den traditionella vägen på eftermiddagarna. Som bäst har man ökat antalet patienter en förmiddag från åtta till sexton.

– När sjuksköterskan är klar trycker hon på ”validera” och då får jag tillgång till informationen. När jag undersökt patienten kan jag fylla i ytterligare några saker och sedan kan systemet generera journalanteckningar utifrån det. Sedan för sekreteraren över det till vårt egentliga journalsystem och därmed raderas det ifrån formulärsystemet, berättar Jonas Persson.

Bakom systemet ligger företaget Collabodoc som startades av Staffan Bjessmo.

– Jag är själv läkare och har en bakgrund som thoraxkirurg. Jag hamnade i primärvården och såg behovet av att förbättra flödet och patientinteraktiviteten, säger han.

Staffan Bjessmo.
Bild: Collabodoc

Staffan Bjessmo har tidigare forskat på Karolinska institutet om hur mycket ett sådant här system kan förbättra. Han menar att läkarresursen kan effektiviseras med 88 procent och trycket på vårdcentralens telefon kan minska med 25 procent.

Trädgårdstorgets vårdcentral är ett av de ställen som Praktikertjänst testar systemet på, tillsammans med mottagningar i Stockholm och Falkenberg. Det testas också av andra aktörer i Halland, Skåne, Stockholm och Västra Götaland, och på några mindre, fristående mottagningar runtom i landet.

Om intresse finns och försöket faller väl ut så kan Praktikertjänst komma att rulla ut systemet på så gott som samtliga av sina drygt 80 mottagningar i landet.

– Jag tycker det fungerar bra. Det är något som saknas på marknaden i åtminstone Östergötland, säger Jonas Persson.
Föregående Nästa

Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.