Högt tryck på vårdcentralerna

Publicerad: 2016-12-15

Källa: Hallands Nyheter

Högt patienttryck och långa väntetider skapar oro och irritation hos patienterna.

Efter HN:s rundringning till vårdcentralernas verksamhetschefer i somras såg alla hösten an med tillförsikt. Men förhoppningarna verkar ha kommit på skam. På senare tid har flera oroliga och frustrerade patienter vittnat om hur svårt det är att få läkartider – eller att ens komma i kontakt med vårdcentralen.
"Bara minuter efter att vårdcentralen har öppnat är telefontiderna slut. Skulle man komma fram senare under dagen så är läkartiderna slut. Man får ingen vård!" Så beskrivs den nuvarande situationen av en besviken patient, listad hos Capio Familjeläkarna. 

Vårdcentralens verksamhetschef, Caroline Kaschner, bekräftar problemen med tillgängligheten under hösten men menar samtidigt att förbättringsarbetet har börjat ge resultat. Enligt vårdgarantin ska patienter i behov av läkare få en tid inom sju dagar och redan samma dag som patienterna söker vård ska de komma i kontakt med primärvården.
– Där har vi brustit på senare tid. Det är ett jättetryck på morgonen. Då är det svårt att komma fram, säger verksamhetschefen som dock inte anser att det råder läkarbrist på Capio.
– Nej, men det är ett högt patienttryck just nu. Vi har väntetid till läkare men inte till psykolog, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Men väntetiden till läkare gäller inte akuta besök.

Även situationen på Vårdcentralen Falkenberg har fått patienter att reagera. Många är de som på senare tid fått beskedet att vårdcentralen tyvärr inte kan ta emot fler samtal. Enligt Madelaine Gustafsson, verksamhetschef för närsjukvården, så råder det personalbrist vad gäller sjuksköterskor samtidigt som två läkartjänster är vakanta. 
– Vi har svårigheter med tillgängligheten i telefon. Men det är en rad kompetenser på väg in. I januari kommer vi att ha full bemanning. Det här är ett högprioriterat område, säger verksamhetschefen.
Att patienttrycket är högt just nu förklarar Madelaine Gustafsson delvis med att antalet listade patienter på Vårdcentralen Falkenberg har ökat med omkring 300 personer sedan i våras.

Problemen är till synes mindre hos Laurentiuskliniken. I våras öppnades "Lättakuten" som nu varje dag i veckan kan ta emot patienter med lättare åkommor utan att boka tid i förväg.
– Det har avlastat, framförallt telefonen. Nu hittar folk dit också och vad jag har hört så är alla nöjda med hur det fungerar, säger verksamhetschefen Hillevi Bengtsson.
Hon upplever inte att Laurentiuskliniken lider av läkarbrist och i nuläget har vårdcentralen inte heller några problem att leva upp till vårdgarantin, menar hon. Men bekymren hos de andra vårdcentralerna har inte gått henne förbi.
– Den senaste månaden har vi märkt ett ökat flöde av nya patienter. Det är patienter som har ringt sin vårdcentral utan att komma fram. Men det är en känsla, jag har inga siffror än. Jag vet ju heller inte hur många som har lämnat oss, säger hon.
Föregående Nästa

Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.