Lättare att få hjälp på lättakut

Publicerad: 2018-10-30

Källa: VIA.tt

Lättakuten på Ekeby Hälsocenter blir lättare att använda. Nu kan patienterna registrera sig hemifrån inför sitt besök.

Registrering till Ekeby Lättakut hemifrån.

Registrering till Ekeby Lättakut hemifrån.

Sedan maj i år har vårdcentralen Ekeby Hälsocenter en lättakut för enklare akuta besvär.

Mottagningen tar emot obokade patienter med åkommor som hudbesvär, feber, allergi, urinvägsinfektion, ögon- och öronbesvär, halsont, smärta i knä, fot, nacke eller rygg.

På mottagningen lämnar patienten först en kort beskrivning av sitt mående via en datorskärm, för att sedan få hjälp av sjuksköterska och vid behov även av läkare.

Med den nya funktionen kan patienterna även registrera sina besvär hemifrån via sin mobil eller dator. När de sedan kommer till mottagningen behöver de bara checka in i receptionen innan de får träffa sköterskan.

- Tack vare Lättakuten kan vi korta väntetiderna och hjälpa fler patienter, både de med enklare besvär och de som har kroniska sjukdomar och större behov, säger Stina Sandberg, marknadschef och kundombudsman på Ekeby Hälsocenter.

Lättakuten använder sig av ett datoriserat system vilket gör administrationen av besöket enklare och sparar tid för vårdpersonalen, som istället kan använda tiden för att behandla patienten. Den nya funktionen för registrering hemifrån kommer att korta köerna ytterligare.

På lättakuten erbjuds hjälp med ett tiotal sjukdomssymptom. Alla patienter får först träffa en sköterska, vilket ofta kan erbjudas inom 30 minuter. De patienter som behöver får även träffa en läkare direkt efter sjuksköterskebesöket.

Det system som Lättakuten använder sig av heter Collabodoc och har utvecklats av läkaren Staffan Bjessmo.

- Min inställning är att patienterna alltid ska känna sig välkomna till oss i vården, att de ska bli professionellt bemötta och att de görs delaktiga i sin egen vård. Mötet med patienten behöver då förberedas på ett annat sätt för att det ska bli så bra som möjligt och inte heller ta onödigt lång tid, säger Staffan Bjessmo, vd på Collabodoc.

Patienterna som besöker Lättakuten får efter besöket möjlighet att lämna sina synpunkter genom en enkät med fem frågor. Patientnöjdheten är hög, 76 procent av patienterna som lämnat återkoppling ger Lättakuten högsta betyg.
Föregående Nästa

Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.