Göran Modin

Vice VD Leg. läkare, Specialist i ortopedi


Göran har lång erfarenhet från hälso- och sjukvården och har bland annat varit verksamhetschef för ortopedi på Södersjukhuset, chefläkare på Akademiska sjukhuset och senast kvalitetschef och affärsområdeschef för hälso- och sjukvård inom Praktikertjänst AB.

Görans kompetens inom både förändringsledning och patientsäkerhetsarbete ger goda förutsättningar för ett konstruktivt och givande samarbete vid ett införande av Collabodocs lösningar.