Göran Modin

Vice VD Leg. läkare, Specialist i ortopedi


Göran har lång erfarenhet från hälso- och sjukvården och har bland annat varit verksamhetschef för ortopedi på Södersjukhuset, chefläkare på Akademiska sjukhuset och senast kvalitetschef och affärsområdeschef för hälso- och sjukvård inom Praktikertjänst AB.

Görans kompetens inom både förändringsledning och patientsäkerhetsarbete ger goda förutsättningar för ett konstruktivt och givande samarbete vid ett införande av Collabodocs lösningar.


Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.