Laura Sällberg

COO / Operativ kundansvarig (föräldraledig) Civilingenjör


Laura började på Collabodoc våren 2016 som företagets första heltidsanställda. Hon är utbildad civilingenjör och har bred erfarenhet som konsult och projektledare inom sjukvårdssektorn. Laura är ofta primärt ansvarig för våra kundkontakter och tillser att vårdcentraler får all den information, utbildning och stöd de behöver för att tryggt börja använda Collabodoc.


Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.