Staffan Bjessmo

VD Leg. läkare, Med. Dr., Specialist i Thoraxkirurgi


Staffan är VD och grundare av Collabodoc. Han har en lång erfarenhet som både kliniskt verksam läkare och chef inom både specialistvården och primärvården. Staffan leder företaget, men har även ofta kundkontakter och hjälper verksamheter att komma igång med arbetssättet. Staffan är på ett övergripande plan även djupt involverad i utvecklingsarbetet av Collabodocs digitala produkter. 


Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.