Vårt erbjudande

Bättre arbetsmiljö och roligare på jobbet- snabbt!


Nöjdare patienter

Hög tillgänglighet och enkelt


Mindre telefonbelastning

Samtalen blir färre och kortare


Bättre samarbete

Säkrare, mer utvecklande och roligare


Förenklad dokumentation

Sparar tid


Förbättrad ekonomi

Frigör resurser och sänker kostnader


Så fungerar Lättakuten

"Vårdkonceptet har använts i över patientbesök"

Collabodoc Lättakuten är ett vårdkoncept stöttat av en webbapplikation för akutbesök i primärvården. Vårdkonceptet har använts i över patientbesök och bidragit till bättre tillgänglighet för patienterna och en mänskligare arbetsmiljö för de vårdanställda.

En öppen mottagning ger högre tillgänglighet


En bra service som samtidigt minskar telefonbelastningen tack vare färre och kortare telefonsamtal.


Patienten besvarar frågor inför besöket


Ett mindre antal frågor förbereder patienten inför besöket. Frågorna kan antingen besvaras hemma, i mobilen, surfplattan eller datorn, eller på plats i väntrummet där sjuksköterskan kan hjälpa till vid behov. Frågorna finns på svenska, engelska och tyska.


Patienten träffar en sjuksköterska och ofta även en läkare


Vårdbehovet avgör om besöket kan avslutas redan av sjuksköterskan.


Tätt samarbete mellan sjuksköterska och läkare


Vårdpersonalens arbete blir roligare, mer utvecklande och säkrare när samarbetet är enkelt och självklart.


Frågor och svar överförs enkelt till journalsystemet


Frågorna och svaren omvandlas med ett knapptryck till en komplett journaltext. Eventuella redigeringar eller kompletteringar görs enkelt innan sekreteraren smidigt kopierar in texten i vårdcentralens journalsystem.