Produkter

Collabodoc skapar förutsättningar för bättre möten genom digitala lösningar. Det ger en bättre arbetsmiljö, mer kvalitativ vård och ett effektivare resursutnyttjande.

Collabodoc Direktmottagning


Låter medarbetarna fokusera på patientmötet

Sveriges i särklass mest använda och lovordade system för att snabbt få ett effektivt fysiskt patientflöde på vårdcentralen. Förbättrar arbetsmiljön för personalen och är smidigt för patienten.Nyhet

Collabodoc Digital Kontakt


Digifysiskt arbetssätt - enklare än så här blir det inte.

Collabodoc Digital kontakt är ett smidigt verktyg för digital kommunikation (asynkron chatt) och eventuellt videosamtal med patienterna. Vi har fokuserat på att verktyget ska vara enkelt att införa, intuitivt att använda samt främja det tvärprofessionella samarbetet. Collabodoc hjälper er att snabbt komma igång med verktyget.Nyhet

Collabodoc Sjukskrivning


Minska kompletteringarna från Försäkringskassan

Ett modernt verktyg som underlättar intygsskrivandet och frigör tid för läkare och rehabkoordinatorer. Helt anpassat till Webcert och skapar unika möjligheter att underlätta en ofta krävande arbetsuppgift.Kommer snart

Collabodoc Psykisk Hälsa


Ett effektivt digitalt stöd i mötet med patienter med psykisk ohälsa

Ett verktyg speciellt designat för att skapa värdefulla möten för psykologer eller läkare som handlägger patienter med psykisk ohälsa. Som alltid är våra verktyg lätta att använda, frigör tid för patientmötet och ger användaren möjlighet att utvecklas i sin profession.Nyhet

Collabodoc Vaccination


Ditt stöd i vaccinationsbokningsdjungeln!

Lika enkelt för patienterna att boka tid som för vårdpersonalen att hantera flödet. Collabodoc vaccination är ett komplett processtöd som underlättar allt från tidsbokning av vaccinationen, registrering, genomförande, dokumentation och rapport till vaccinationsregister. Stödet är anpassat för höga vaccinationsflöden och mycket smidigt att använda. Särskild vikt har lagts vid att verktyget skall vara användarvänligt och även underlätta vid förväntade störningar som kan uppträda. Det kan t.ex röra sig om osäker vaccintillgång eller oklar bemanningssituation.Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.