Collabodoc Direktmottagning

Låter medarbetarna fokusera på patientmötet

Sveriges i särklass mest använda och lovordade system för att snabbt få ett effektivt fysiskt patientflöde på vårdcentralen. Förbättrar arbetsmiljön för personalen och är smidigt för patienten.

Boka demo

FlödeRegistrering på distans


Patienten besvarar frågor inför besöket

Ett mindre antal frågor förbereder patienten inför besöket. Frågorna kan antingen besvaras hemma, i mobilen, surfplattan eller datorn, eller på plats i väntrummet där sjuksköterskan kan hjälpa till vid behov. Frågorna finns på svenska, engelska och tyska.


Flödesutjämnaren är en unik algoritm i bokningssystemet som ser till att patienternas ankomsttid separeras i flödet. Effekten blir att man både kan erbjuda god tillgänglighet med stort antal tider, men samtidigt säkerställer att det inte blir överbelastat i väntrummet. Flödesutjämnaren gör att vårdpersonalen får ett lugnare arbetsflöde och risken för smittspridning minskar betydligt.

Fler detaljer

Från varje ny uppstart och samarbete har vi fördjupat våra kunskaper och fått nya insikter.

Smidigt att komma igång


Collabodoc har ett beprövat uppstartspaket

Vid varje ny uppstart ansvarar Collabodoc för projektledningen och stöttar verksamhetschefen. Staffan Bjessmo och Hillevi Bengtsson har omfattande ledarskapserfarenhet och besöker varje verksamhet som ska starta upp. Vi jobbar för att medarbetarna smidigt ska komma igång med det nya arbetssättet och därmed få en bättre tillgänglighet, bättre arbetsmiljö och ett bättre ekonomiskt resultat.


Tätt samarbete mellan sjuksköterska och läkare


Roligt och utvecklande

Vårdpersonalens arbete blir roligare, mer utvecklande och säkrare när samarbetet är enkelt och självklart.


Anpassa Collabodoc Direktmottagning till din vårdcentral


White label-lösning

Alla verksamheter ser olika ut och har unika förutsättningar. Därför krävs anpassningsbara lösningar. Collabodoc Direktmottagning kan enkelt anpassas efter just er verksamhet. Både funktionalitet och grafisk design kan justeras.


Kolla in våra andra produkter!


Collabodoc Lättakuten är en godkänd medicinteknisk produkt. All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.