top of page

RONDSTÖD

Bättre patientsäkerhet inom äldreomsorgen 

Rondstöd är en gemensam kommunikationsplattform för primärvårdens läkare och sjuksköterskorna på vårdboendet. Här läggs ärenden av medicinsk karaktär upp så att både läkare och sköterska kan ta del av informationen och kommunicera med chatt, video och bild. Rondstöd skapar struktur så att inte ärenden missas, höjer den medicinska säkerheten för de boende och avlastar både läkare och sjuksköterskor i arbetet. Äntligen kan faxen pensioneras!

Smidigare kontakt mellan äldrevård och primärvård

Ökad tillgänglighet och snabbare kommunikation

Enkelt att införa och intuitivt att använda

Logga in smidigt med Mobilt BankID

Kommunikationsflödet

Säker kommunikation vid rond på äldreboende

Den medicinska hanteringen av patienter på äldreboenden är bristfällig. Handskrivna lappar som faxas till vårdcentralen förekommer, och ofta saknas en aktuell och uppdaterad information till hands när läkaren väl är på plats. Den stora personalomsättningen på boendena förvärrar situationen ytterligare. Collabodocs Rondstöd är utvecklad för att skapa en säker medicinsk handläggning av våra äldsta och sköraste patienter. Vi tycker de förtjänar det, vad tycker du? 

rond_hemsida_laptop.png

Sjuksköterskan skapar ett ärende till läkaren

Inför en rond kan sjuksköterskan enkelt skapa ett eller flera ärenden gällande den boende. Det kan röra sig om allt från receptförnyelse, försämrat allmäntillstånd eller brytpunktssamtal. Kring ärendet skapas en chatt där läkaren och sjuksköterskan smidigt kan kommunicera och förbereda ronden så att ingen viktig information missas. Plattformen har stöd för video och bildöverföring för att ytterligare underlätta kommunikationen.

pexels-rodnae-productions-6129037_edited

Läkaren besvarar ärendet

Läkarens arbete underlättas då flera ärenden kan lösas via chatten innan rond, och när väl ronden genomförs finns mer tid för att besöka patienten och få ett mer effektivt rondarbete. Rondstöd stöttar läkaren som kan ordinera åtgärder och uppföljningar som tydligt struktureras i systemet så att ingen information missas vid uppföljningen av patienten.

Digital.png
pexels-tima-miroshnichenko-8376167.jpg

Videosamtal när det behövs

Finns behov för videosamtal kan det enkelt kopplas upp mellan sjuksköterskan på boendet och läkaren. Det skapar ytterligare möjligheter för läkaren att få information om patientens tillstånd och ökar den medicinska säkerheten i bedömningen, även då läkaren inte är fysiskt på plats.

Frame 64.png

När läkaren vill kontakta sjuksköterskan

Ansvarig läkare kan enkelt kontakta sjuksköterskan på boendet via Rondstödet. Det kan t. ex. röra sig om instruktioner och förberedelser eller medicinska åtgärder som ska genomföras efter inkomna provsvar. På detta sätt säkerställer Röndstödet att ingen information missas och många telefonsamtal kan sparas in för både läkare och sjuksköterskor.

Statistik för kontinuerlig uppföljning

Statistik med dynamiska och integrerade grafer och tabeller ger möjlighet till kontinuerlig uppföljning. Här kan du som verksamhetschef exempelvis se antal ärenden per månad och kontaktorsak, svarstiden och ärendets livslängd.

Planera_och_folj_upp_patientmote_i_primarvarden.png
Boka demo-formlär

Vill du se hur Rondstöd fungerar

Boka en 20 minuters demo

Tack! Vi kontaktar dig inom kort!

Vårdgivare som väljer Collabodoc

Detta får du alltid med våra tjänster

Hjälp att komma igång

Vid uppstart får du stöd av personal som själv har arbetat i vården. Vi ger råd, utbildar, stöttar verksamhetschef och involverar medarbetare. 

Roligt & utvecklande arbete

Minskad administration gör arbetet roligare och mer värdeskapande. Vi får samarbetet att kännas självklart vilket bygger starka team och trygg vård.

Garanterat enkelt

Enkelt att förstå och smidigt att använda för både medarbetare och patient. Digitala verktyg ska lyfta och stärka arbetet. Det ska bara fungera!

Patientorienterad vård

Vi bjuder in patienten att påverka sin egen vård, öppnar upp för bättre kommunikation och stärker samverkan mellan patient och vårdpersonal.

En hållbar arbetsmiljö

En tillgänglig vård där både läkare och patient stärks av digitala stöd. Arbetssätt som minskar stress, minskar resursslöseri och ger värdefulla möten.

Anpassa efter verksamhet

Alla verksamheter ser olika ut och därför krävs anpassningsbara lösningar. Både funktionalitet och grafisk design kan justeras.

bottom of page