top of page

RONDSTÖD

Bättre patientsäkerhet inom äldreomsorgen 

Collabodoc Rondstöd är en kommunikationsplattform som kan användas av all hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunal omsorg såsom äldreboenden samt inom hemsjukvården och LSS kommunikationen med läkare i primärvården.

Här läggs ärenden av medicinsk karaktär så att all HSL-ansvarig personal kan ta del av informationen och kommunicera med chatt, bilder och video. 

Collabodoc Rondstöd skapar struktur så att ärenden inte missas, höjer den medicinska säkerheten för patienten och avlastar både kommunens och primärvårdens personal.
 

Inga fler listor via fax eller patientbilder skickade via MMS!

Smidigare kontakt mellan äldrevård och primärvård

Ökad tillgänglighet och snabbare kommunikation

Enkelt att införa och intuitivt att använda

Logga in smidigt med Mobilt BankID

Kommunikationsflödet

Säker kommunikation vid rond på äldreboende, inom hemsjukvård och LSS

Hanteringen av den medicinska kommunikation gällande patientens hälsofrågor är ofta bristfällig. Handskrivna lappar som faxas till vårdcentralen förekommer och ofta saknas en aktuell och uppdaterad information till hands när läkaren väl är på plats. Den stora personalomsättningen inom kommunal hälso- och sjukvård liksom inom primärvården förvärrar situationen ytterligare. Collabodoc Rondstöd är utvecklad för att skapa en säker medicinsk handläggning av våra äldsta och sköraste patienter. Vi tycker de förtjänar det, vad tycker du? 

rond_hemsida_laptop.png

Hela HSL-teamet involveras

All legitimerad personal kan lägga ärenden till läkaren gällande sina patienter. Det kan vara allt från receptförnyelse, försämrat allmäntillstånd eller brytpunktssamtal. I ärendet skapas en chatt mellan läkaren och sjuksköterskan men det finns även möjlighet till teamdialog med hela HSL-teamet med fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Det är inte längre nödvändigt att sjuksköterskan är budbärare till rehab, även de kan lägga ärenden. Ronden blir förberedd så att ingen viktig information missas.

pexels-rodnae-productions-6129037_edited

Läkaren besvarar ärendet

Läkarens arbete underlättas då flera ärenden kan lösas via chatten innan rond. När ronden väl genomförs finns mer tid att besöka patienten och få ett mer effektivt rondarbete. Collabodoc Rondstöd stöttar läkaren som kan ordinera åtgärder och uppföljningar som tydligt struktureras i systemet så att ingen information missas vid uppföljningen av patienten.

Digital.png
pexels-tima-miroshnichenko-8376167.jpg

Videosamtal när det behövs

Finns behov för videosamtal kan det enkelt kopplas upp mellan sjuksköterskan på boendet eller ute i hemsjukvården och läkaren. Det skapar ytterligare möjligheter för läkaren att få information om patientens tillstånd och ökar den medicinska säkerheten i bedömningen, även då läkaren inte är fysiskt på plats.

Det går även att bjuda in anhöriga i mötet.

Frame 64.png

När läkaren vill kontakta sjuksköterskan

Ansvarig läkare kan enkelt kontakta sjuksköterskan på boendet via Rondstödet. Det kan till exempel röra sig om instruktioner och förberedelser eller medicinska åtgärder som ska genomföras efter inkomna provsvar. På detta sätt säkerställer Röndstödet att ingen information missas och många telefonsamtal kan sparas in för både läkare och sjuksköterskor.

Statistik för kontinuerlig uppföljning

Statistik med dynamiska och integrerade grafer och tabeller ger möjlighet till kontinuerlig uppföljning. Här kan du som verksamhetschef exempelvis se antal ärenden per månad och kontaktorsak, svarstiden och ärendets livslängd.

Planera_och_folj_upp_patientmote_i_primarvarden.png
Boka demo-formlär

Vill du se hur Collabodoc Rondstöd fungerar

Boka en 20 minuters demo

Tack! Vi kontaktar dig inom kort!

Vårdgivare som väljer Collabodoc

Detta får du alltid med våra tjänster

Hjälp att komma igång

Vid uppstart får du stöd av personal som själv har arbetat i vården. Vi ger råd, utbildar, stöttar verksamhetschef och involverar medarbetare. 

Roligt & utvecklande arbete

Minskad administration gör arbetet roligare och mer värdeskapande. Vi får samarbetet att kännas självklart vilket bygger starka team och trygg vård.

Garanterat enkelt

Enkelt att förstå och smidigt att använda för både medarbetare och patient. Digitala verktyg ska lyfta och stärka arbetet. Det ska bara fungera!

Patientorienterad vård

Vi bjuder in patienten att påverka sin egen vård, öppnar upp för bättre kommunikation och stärker samverkan mellan patient och vårdpersonal.

En hållbar arbetsmiljö

En tillgänglig vård där både läkare och patient stärks av digitala stöd. Arbetssätt som minskar stress, minskar resursslöseri och ger värdefulla möten.

Anpassa efter verksamhet

Alla verksamheter ser olika ut och därför krävs anpassningsbara lösningar. Både funktionalitet och grafisk design kan justeras.

bottom of page