top of page

DIREKTMOTTAGNING

Låt patienten avgöra när det är dags för ett besök

Patienter som får ta ökat eget ansvar och som blir mer involverade i sin vård blir tryggare och minskar därmed sin vårdkonsumtion. Collabodoc Direktmottagning är ett digitalt verktyg som ger patienten inflytande samt underlättar både schemaläggning och patienthantering vid fysiska vårdbesök.

Ett arbetsstöd för en modern primärvård

Ett utvecklande sätt att arbeta med en hållbar arbetsmiljö

Patientinvolverad vård med hög tillgänglighet

Planera arbetet i
verksamheten och följ
upp

Från bokat möte till journalföring

Patienten bokar själv tid för fysiskt besök

Att kunna boka in sig hemifrån på en bra tid ger ett stort mervärde till patienten. Det görs enkelt på nätet via mobilen och patienten svarar samtidigt på några förberedande frågor. Vid bokningstillfället kan patienter med luftvägsbesvär separeras från övriga åkommor, vilket minskar risken för smittspridning och ger en tryggare mottagning.

Direktmottagning_lattakut.png

Checka in på plats med egen mobil

Med hjälp av en pekskärm i väntrummet eller genom att scanna en QR-kod med mobilen, registrerar patienten själv sin ankomst till mottagningen. Systemet ser till att patientflödet jämnas ut över dagen och ger färre väntande patienter i väntrummet.

Sjuksköterska tar emot patienten

Patienten möts av ett tvärprofessionellt team där sjuksköterska och läkare arbetar tätt tillsammans. Vårdbesöket inleds hos sköterskan som behandlar och avslutar en del patientbesök, medan andra går vidare till läkare för ytterligare diagnostik och handläggning. Med hjälp av patientens förhandsinformation blir sköterskan väl förberedd inför besöket.

Möte med läkare när det behövs

När patienten har frågor som bäst besvaras av läkare, är det smidigt och enkelt att få till ett sådant möte. De tidigare stegen i processen underlättar arbetet och läkaren kan fokusera på att lyssna in och undersöka patienten. 

Dokumentationen finns förberedd med autogenererad patientanamnes och läkaren kompletterar nu med sitt status via standardiserade mallar. Administrativ tid minskar avsevärt och journalföringen går mycket fortare.

Snabb och smidig journalföring

Collabodoc Direktmottagning fungerar tillsammans med alla journalsystem på marknaden. Besöket journalförs vanligtvis av en sekreterare som smidigt kopierar in de autogenererade journaltexterna i vårdcentralens egna journalsystem.

Frame 60.png

Fler tider utan att det blir trångt i väntrummet

Patienten kan checka in på mottagningen 15 minuter före och efter sin bokade tid, och tas emot så snart en sköterska finns ledig. Flödet av patienter jämnas ut och vårdpersonalen får ett lugnare arbetsflöde samt att risken för smittspridning minskar med färre personer i väntrummet.

Planera och följ upp verksamheten

En god översikt av planerade patientbesök och åkomma gör det enkelt för dig som är verksamhetschef att planera, schemalägga och fördela resurser. En daglig mätning av patientnöjdhet samt samlad statistik över verksamhetens arbete ger ett kraftfullt underlag för verksamhetsuppföljning.

Planera_och_folj_upp_verksamheten_pa_vardcentralen.png

Vill du se hur Direktmottagningen
fungerar?

Boka en 20 minuters demo

Tack! Vi kontaktar dig inom kort!

Boka demo-formulär

Vårdgivare som väljer Collabodoc

Detta får du alltid med våra tjänster

Hjälp att komma igång

Vid uppstart får du stöd av personal som själv har arbetat i vården. Vi ger råd, utbildar, stöttar verksamhetschef och involverar medarbetare. 

Roligt & utvecklande arbete

Minskad administration gör arbetet roligare och mer värdeskapande. Vi får samarbetet att kännas självklart vilket bygger starka team och trygg vård.

Garanterat enkelt

Enkelt att förstå och smidigt att använda för både medarbetare och patient. Digitala verktyg ska lyfta och stärka arbetet. Det ska bara fungera!

Patientorienterad vård

Vi bjuder in patienten att påverka sin egen vård, öppnar upp för bättre kommunikation och stärker samverkan mellan patient och vårdpersonal.

En hållbar arbetsmiljö

En tillgänglig vård där både läkare och patient stärks av digitala stöd. Arbetssätt som minskar stress, minskar resursslöseri och ger värdefulla möten.

Anpassa efter verksamhet

Alla verksamheter ser olika ut och därför krävs anpassningsbara lösningar. Både funktionalitet och grafisk design kan justeras.

bottom of page