top of page
Vetenskapliga_studier_for_en_tillganglig_och_patientsaker_vard.jpg

Att luta sig mot kunskap och evidens är grunden för kvalitet i alla verksamheter

Vetenskapliga studier för en tillgänglig och patientsäker vård

Nyckeln till att skapa värde är att förstå verksamhetens behov och processerna i grunden. Vi arbetar tvärvetenskapligt och väger samman teoretisk kunskap, forskning och erfarenhet. Vi för samtal och reflekterar tillsammans med läkare, sjuksköterskor, utvecklare och experter inom digitalisering, för att skapa de bästa och enklaste lösningarna.

Ki_logo.png

Adopting a digital communication tool in primary care: a descriptive single case study in Sweden

En intervjustudie kring hur verktyget Collabodoc Digital kontakt togs emot och uppfattades av medarbetare på en vårdcentral i samband med att verktyget introducerades i verksamheten.

ISQua_logo.png

Translating ”See-and-Treat” to Primary Care: opening the gates does not cause a flood

International Journal for Quality in Health Care, 2019, 1–7

Ki_logo.png

Understanding variation in the ”See and Treat” process in Swedish primary care centres. A comparative analysis of process efficiency, patient volumes and patient pathways

Master thesis for Degree of Master of Medical Science, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME), Karolinska Institutet

The_lancet_logo.png

Telephone triage for management of same-day consultation requests in general practice (the ESTEEM trial): a cluster-randomized controlled trial and cost-consequence analysis

Världens största randomiserade studie av telefontriage i primärvård, 42 vårdcentraler (20 990 patienter).

Frame 60.png

Primary healthcare delivery: an exploratory case study of a ”See and treat” unit

Bachelor thesis in management, Department of management and organization, Stockholm School of Economics

Ki_logo.png

The Åkermyntan Primary health Care Center: Integrating ”See-and-Treat” in Primary Health Care

Bachelor thesis in medical management, Karolinska Institutet, case: 14-001

bottom of page