top of page
Sveriges_enklaste_losningar_for_en_hallbar_vard_optimized.jpg

Enkelt och genialiskt

Collabodoc ger vården smidiga digitala verktyg som underlättar mötet med patienten och minskar administrationen.

Från bokat möte via tvärfunktionellt
team till enkel journalföring

Verktyg för höga vaccinationsflöden
som influensa och Covid-19

Administrativ avlastning, enklare intygsskrivande och färre kompletteringar

Snabb och enkel vårdkommunikation

ökar tillgängligheten

En kreativ och hållbar arbetsmiljö med trygga patienter

Patienter som upplever svårigheter att nå vården, eller där vårdkontakten inte leder till stillad oro skapar frustration. Patienternas frustration spiller ofta över på vårdpersonalen med högt tryck i telefon, krav på remisser eller omfattande utredningar. Det går att vända till en mer hållbar arbetsplats med tryggare patienter. 

Group 14.png

Vi jobbar själva i vården och utvecklar lösningar som underlättar på golvet

Collabodoc är sprunget ur vårdens behov och vårt fokus är att ta

fram digitala lösningar som verkligen gör nytta direkt. Lösningar som

gör vardagen lite enklare och roligare. Därför är våra verktyg

intuitiva och lätta att lära sig. Ju enklare desto bättre, så tänker vi!

Vårdgivare som väljer Collabodoc

Samlad insikt och kunskap

Daglig kontakt med vårdcentraler över hela landet har gett oss insikter som vi gärna delar. Insikter som vi även bygger in i våra digitala lösningar som därför blir enklare och smidigare för varje ny uppdatering. Vi ger oss inte förrän alla patienter känner sig välkomna och förrän all vårdpersonal jobbar på en kreativ och energigivande arbetsplats.

Vill du se hur det fungerar?

Boka en 20 minuters demo

Tack! Vi kontaktar dig inom kort!

Boka demo-formulär
bottom of page