top of page

SJUKSKRIVNING

Tycker du att det är krångligt att skriva ett bra sjukintyg?

Stödet för sjukskrivningsprocessen avlastar administrativt och förenklar intygsskrivandet. Ansvar delas mellan patient, läkare och rehabkoordinator, och skapar ett gemensamt engagemang. Det ger energi, sparar tid och minskar kompletteringar till Försäkringskassan.

Digifysiskt arbetssätt ger ringar på vattnet

Patienter som tidigt görs delaktiga blir nöjdare

Enklare intygsskrivande och färre kompletteringar

Resurseffektivt och tvärfunktionellt arbetssätt

Från vårdkontakt till sjukskrivning

Patienten svarar på frågor inför besöket

Patienter som bokar tid gällande sjukskrivning får information via ett filmklipp om sjukskrivningsregler samt hur arbetsförmåga bedöms. Därefter får patienten en länk till ett förberedande frågeformulär som besvaras i lugn och ro hemma. Patienten ges möjlighet att ge läkaren en bättre förståelse för hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan. 

Sjukskrivningsstod.png

Rehabkoordinator gör en första bedömning

Information från patienten bedöms först av en rehabkoordinator. Genom tidiga rehabinsatser eller kontakt med arbetsgivare kring arbetssituationen redan i detta skede kan patienten hjälpas snabbare och heltidssjukskrivningar undvikas. Patientens underlag kompletteras vid behov.

Läkaren möter patienten

Det grundliga underlaget från patient och rehabkoordinator gör läkaren väl förberedd inför det fysiska besöket och förenklar bedömning. Efter eventuella tillägg görs underlaget automatiskt om och anpassas till sjukintyget till Försäkringskassan. Intygsskrivandet går fortare samtidigt som intyget blir mer komplett med färre kompletteringar.

Enkel överföring till Webcert

Läkaren kopierar över den färdiga texten till Webcert och intyget skickas till Försäkringskassan. Ett snabbt och smidigt arbetssätt som minskar administrationen och samtidigt skapar kvalitativa intyg.

Frame 61.png

KUNDBERÄTTELSE

Patientorienterad vård gör arbetet roligare

Sedan Vårdcentralen Fröslunda införde Collabodocs sjukskrivningsstöd har andelen läkarbesök gällande sjukskrivning minskat med 10-15%. De kan också se att patienter som tidigt är delaktiga i sin sjukskrivning tar ett större ansvar och är mer till freds.

Boka demo-formulär

Vill du se hur sjukskrivningsstödet fungerar?

Boka en 20 minuters demo

Tack! Vi kontaktar dig inom kort!

Vårdgivare som väljer Collabodoc

Detta får du alltid med våra tjänster

Hjälp att komma igång

Vid uppstart får du stöd av personal som själv har arbetat i vården. Vi ger råd, utbildar, stöttar verksamhetschef och involverar medarbetare. 

Roligt & utvecklande arbete

Minskad administration gör arbetet roligare och mer värdeskapande. Vi får samarbetet att kännas självklart vilket bygger starka team och trygg vård.

Garanterat enkelt

Enkelt att förstå och smidigt att använda för både medarbetare och patient. Digitala verktyg ska lyfta och stärka arbetet. Det ska bara fungera!

Patientorienterad vård

Vi bjuder in patienten att påverka sin egen vård, öppnar upp för bättre kommunikation och stärker samverkan mellan patient och vårdpersonal.

En hållbar arbetsmiljö

En tillgänglig vård där både läkare och patient stärks av digitala stöd. Arbetssätt som minskar stress, minskar resursslöseri och ger värdefulla möten.

Anpassa efter verksamhet

Alla verksamheter ser olika ut och därför krävs anpassningsbara lösningar. Både funktionalitet och grafisk design kan justeras.

bottom of page