top of page

KUNDBERÄTTELSE

Collabodoc Direktmottagning förbättrar patientflödet på Alléjouren

Utmaningen

Alléjouren i Göteborg är jourmottagning som tar hand om patienter under kvällar och helger alla veckans dagar. Mottagningen är hårt belastad och patienterna anmäler sig direkt på plats.

Sjuksköterskorna gjorde tidigare en första patientbedömning i receptionen, vilket ledde till att de upplevde hög arbetsbelastning och dessutom skapade problem med både sekretess och effektivitet.

Lösningen: Collabodoc Direktmottagning

I mitten av januari 2024 introducerade Alléjouren Collabodoc Direktmottagning, en webbapplikation som dels gör det möjligt för patienter att boka in sig hemifrån, och dels ger personalen en överblick över vilka patienter som är på väg och en möljlighet att kontakta patienterna digitalt vid behov om deras besvär inte bedöms kräva akut hjälp.

allejouren1_redigerad.jpg

Resultatet

Efter mindre än fyra månader, och över 7400 fysiska besök som hanterats via Collabodoc Direktmottagning har Alléjouren sett betydande förbättringar

 

  • Mindre kö i väntrummet. Mer än 75% av patienterna använder mobilbokningen och kan vänta hemma tills det är dags för deras besök.

  • Bättre patientsekretess. Patienterna lämnar nu sin anamnes digitalt innan besöket i stället för muntligen i receptionen.

  • Smidigare journalföring. Integrationen med journalsystemet Webdoc gör det möjligt att automatiskt föra över journaltexten, som genereras automatiskt i samband med besöket. Detta kortar ner tiden som läggs på administration för alla yrkesgrupper på mottagningen.

Utmaningar

Nya rutiner kräver alltid en viss anpassningstid. I Alléjourens fall har den stora personalstyrkan med 120 timanställda inneburit en utmaning. Collabodoc har därför tagit fram introduktionsfilmer för att underlätta introduktionen av nya medarbetare.

Sammanfattning

Collabodoc Direktmottagning har visat sig vara ett effektivt verktyg för att förbättra för både patienter och vårdpersonal på Alléjouren i Göteborg. Verktyget har lett till kortare väntetider, bättre arbetsmiljö för personalen och en mer effektiv dokumentationsprocess.


 

bottom of page