Sveriges_enklaste_losningar_for_en_hallbar_vard_optimized.jpg

Sveriges enklaste lösningar för en hållbar vård

Collabodoc ger primärvården enkla digitala verktyg som underlättar fysiska och digitala vårdbesök för både vårdpersonal och patient.

En kreativ och hållbar arbetsmiljö med trygga patienter

Patienter som upplever svårigheter att nå vården, eller där vårdkontakten inte leder till stillad oro skapar frustration. Patienternas frustration spiller ofta över på vårdpersonalen med högt tryck i telefon, krav på remisser eller omfattande utredningar. Det går att vända till en mer hållbar arbetsplats med tryggare patienter. 

Vårdgivare som väljer Collabodoc

Sprungit_ur_sjukvardens_behov.jpg

Vi jobbar själva i vården och utvecklar  lösningar som underlättar på golvet

Collabodoc är sprunget ur vårdens behov och vårt fokus är att ta fram digitala lösningar som verkligen gör nytta direkt. Lösningar som gör vardagen lite enklare och roligare. Därför är våra verktyg intuitiva och lätta att lära sig. 
Ju enklare desto bättre, så tänker vi!

Samlad insikt och kunskap

Daglig kontakt med vårdcentraler över hela landet har gett oss insikter som vi gärna delar. Insikter som vi även bygger in i våra digitala lösningar som därför blir enklare och smidigare för varje ny uppdatering. Vi ger oss inte förrän alla patienter känner sig välkomna och förrän all vårdpersonal jobbar på en kreativ och energigivande arbetsplats.

Vill du se hur det fungerar?

Boka en 20 minuters demo

Tack! Vi kontaktar dig inom kort!