top of page

KUNDBERÄTTELSE

Halverad rondtid och lugnare arbetsmiljö på Attendo Vårdbo Norrtälje

Utmaningen

Attendo Vårdbo Norrtälje är ett särskilt boende (SÄBO) där 66 patienter bor och vårdas av omsorgspersonal bestående av sjuksköterskor och undersköterskor. På SÄBO vårdas många av de allra sköraste patienterna med stora omvårdnads- och medicinska behov.

Omsorgspersonalen ansvarar för det dagliga omvårdnadsbehovet, men ofta behöver ansvarig läkare konsulteras när det gäller patientens medicinska behandling. Avsaknaden av ett smidigt kommunikationsstöd för sjuksköterskor medförde att ”rondlistor” ofta faxades till läkaren inför läkarbesöken, alternativt att mycket tid lades på att ringa för att försöka få tag på en ansvarig läkare.

Lösningen: Collabodoc Rondstöd

Sedan hösten 2023 används Collabodoc Rondstöd som stöd i kommunikationen mellan sjuksköterskorna på boendet och den ansvariga läkaren. Verktyget är en webbapplikation, med en chattfunktion helt anpassad för äldreomsorgens behov, där det finns möjlighet att ladda upp bilder, dokument eller ha videosamtal. Rondstödet går att använda på både mobil och dator.

 

— Rondstödet har både lett till lugnare och mer effektiva läkarronder och en mental avlastning när jag kan ”släppa ett ärende” efter att ha skickat det till läkaren. Jag slipper jagandet i telefon, säger Sofia Lejon, sjuksköterska på Attendo Vårdbo.

Personal från Attendo Vårdbo Norrtälje tillsammans med två företrädare för Collabodoc

Resultatet

  • Lugnare ronder utan stress - i genomsnitt har rondtiden kortats med 50% per sjuksköterska

  • Mer tid för läkaren att besöka patienten -och mer tid för närståendesamtal

  • Tid- och kostnadsbesparing genom minskat övertidsuttag och minskat behov av hyrpersonal

  • 80% färre telefonstörningar

  • Snabbare ärendeåterkoppling och därmed snabbare behandling för patienten

Sammanfattning

Collabodoc Rondstöd är ett smidigt och lättanvänt verktyg som på Attendo Vårdbo lett till stora förbättringar i arbetsmiljön, ökad medicinsk säkerhet för patienterna samt sparad tid och pengar.


 

bottom of page