top of page
Vaccinationsstod_sparar-tid_och_resurser.jpg

KUNDBERÄTTELSE

Många sparade personaltimmar med enkelt vaccinationsstöd

Mitt under pågående pandemi och Sveriges största vaccinationsinsats tar Medpro Clinic Group initiativ till att införa en ny vaccinationsprocess. Från att ha vaccinerat tolv patienter i timmen vaccineras nu upp till femtio patienter per sjuksköterska.

”Vi insåg tidigt att om vi skulle kunna hålla en rimlig takt i vaccinationsuppdraget och om arbetet skulle vara hållbart för personalen krävdes ett förändrat arbetssätt", säger Linda Lagergren, vaccinationsansvarig på Medpro Clinic Group.

 

Den nya vaccinationsprocessen innebär att patienten själv bokar tid samt fyller i sin hälsodeklaration på nätet. För patienter som önskar boka tid över telefon använder personalen samma länk för bokning. På plats checkas patienten sedan in genom scanning av körkort. Vaccinatören använder en tablet och i samband med vaccinering av patient krävs endast tre klick för att hantera administrationen. Journaltext genereras automatiskt och skickas till administratör för journalföring och under natten skickas en samlad fil till nationella vaccinationsregistret.

Det har fungerat riktigt smidigt och det har verkligen varit en låg tröskel att komma i gång. Vi har dessutom blivit mycket mer mobila och logistiskt flexibla.

Linda Lagergren, vaccinationsansvarig

Låg tröskel att komma igång

”Vi valde att göra införandet digitalt och helt på distans då vi önskade en omgående uppstart. Det har fungerat riktigt smidigt och det har verkligen varit en låg tröskel att komma i gång”, säger Linda Lagergren. Eftersom vi nu kan arbeta med tablets har vi dessutom blivit mycket mer mobila och logistiskt flexibla.

 

Tablets fanns sedan tidigare i verksamheten och eftersom vaccinationsstödet nås via webben krävdes heller ingen installation. Introduktion för sjuksköterska och vaccinationspersonal genomfördes via Teams och med ett kort videoklipp.

Manga_sparade_personaltimmar_med_enkelt_vaccinationsstod.jpg

Linda Lagergren, Medpro Clinic Group

Minskad administration när manuellt arbete togs bort

Efter att tidigare checkat av patienter mot excel-listor och hanterat Folkhälsomyndighetens hälsodeklarationer på papper har det förenklade arbetssättet inneburit ett stort lyft för både arbetsmiljö och personalresurs. Hälsodeklarationen tillsammans med uppgifter om vaccinationen matades in manuellt i Svevac samt uppgifter i patientens journal. Den nya digitala och automatiserade processen har avsevärt minskat administrationen med många personaltimmar.

I skrivande stund har drygt 130 000 vaccinationer genomförts totalt med Collabodoc Vaccination. Vaccinationsstödet används också för vaccination av säsongsinfluensan och TBE.  Läs mer om vaccinationsstödet här.

bottom of page