top of page

KUNDBERÄTTELSE

Optimal tillgänglighet med Collabodoc Direktmottagning på Fridhemsplans Vårdcentral

Vårdcentralens utmaning

Fridhemsplans Vårdcentral strävade efter att öka tillgängligheten för sina patienter samtidigt som de ville stärka teamarbetet och förbättra arbetsmiljön. En specifik utmaning var att minska trycket på sjuksköterskorna i telefontriagen.

Collabodoc Direktmottagning: En effektiv lösning

Sedan nästan ett år tillbaka har Doktor.se på Fridhemsplans Vårdcentral framgångsrikt implementerat Collabodoc Direktmottagning i sina vårdflöden för lättakut och prickbedömning. Dag- och kvällstid tar de emot patienter och erbjuder hög tillgänglighet, vilket möjliggör effektiv hantering av större delen av akutflödet.
 

Personal från doktor.se Fridhemsplans vårdcentral

Vad tycker vårdpersonalen?

1. Högre tillgänglighet och minskat telefontryck


Operativ chef och sjuksköterska, Annika Netré, betonar vikten av att erbjuda patienter möjligheten att själva bestämma när de vill söka vård. Den högre tillgängligheten avlastar telefontriagen och möjliggör säkrare bedömningar.
 

2. Teamarbete i väldefinierat flöde


Personalen vittnar om en lärorik och effektiv arbetsmiljö där teamarbetet underlättas av ett tydligt definierat vårdflöde. ”Det är proffsig service att kunna erbjuda det flödet och det är dessutom ett bra, enkelt och effektivt system” säger Annika Netré och verksamhetschef Emma Lindh instämmer.

3. Ekonomiska effekter


Fridhemsplans Vårdcentral har kunnat minska sekreterartiden och effektivt förbereda journaltexter direkt i systemet. Dessutom har de fått den högsta digitala pålistningen någonsin efter en artikel i lokaltidningen. Framför allt upplever personalen att det är många fler barn i väntrummet, och fler barn blir listade på vårdcentralen, vilket alla tycker känns jätteroligt.

Vad tycker patienterna?


Patienterna uppskattar den höga tillgängligheten genom Lättakuten, även om det innebär att de inte alltid träffar sin ordinarie husläkare. Snabb och effektiv hjälp har bidragit till den positiva trenden av ökad listning på vårdcentralen. ”Proffsigt”, ”Mer tillgängligt”, ”Mycket nöjd” är några kommentarer från patienterna på lättakuten.


 

bottom of page