top of page

Collabodoc ökar takten och planerar för ny-emission

Intresset växer för digitala lösningar som kan effektivisera primärvårdens verksamhet utan att kompromissa på vårdkvalitet och patientmötet. Med en mycket väletablerad produktsvit intensifierar Collabodoc sin närvaro och förbereder en tillväxtresa mot nya segment och marknader.
Fler vårdmottagningar ser fördelen i att låta digitala verktyg skapa förutsättningar för bättre fysiska möten. Collabodocs lösningar används över hela landet och med närvaro i nästa tre av fyra av Sveriges regioner har bolaget fått ett stort marknadserkännande. Det ställer bolaget i en naturlig position för vidare tillväxt.


Konkurrenskraftig lösning för framtidens sjukvård

"Vi är överväldigade av den positiva återkopplingen vi får från slutanvändarna av Collabodocs produkter. Vi gör digitaliseringen enkel och självklar och nu är rätt läge för oss att trycka på gasen och öka takten" säger Staffan Bjessmo, VD och grundare av Collabodoc.

Trots de senaste årens framfart av helt digitala vårdtjänster är fysiska vårdbesök fortfarande helt dominerande och utgör över >90% av marknaden. Framtidens patientmöten präglas av en digifysisk inriktning där framgångsfaktorer är ökad tillgänglighet, mer tid till bättre patientmöten, mindre administration och en mer lönsam primärvård.

”Vi vet att vi har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande och ser stora möjligheter att rusta sjukvården för framtiden. Vi intensifierar vår närvaro och planerar därför för expansion mot nya vårdgivare, nya segment och nya länder”, säger Staffan Bjessmo.

Bättre fysiska och digitala vårdmöten

Med en digital plattform för både fysisk och digital vård är Collabodoc den enda leverantören i Sverige med ett verkligt ”digifysiskt” erbjudande. Exempelvis löser Collabodoc både logistik kring massvaccination och bokning, patientförberedelse och administration på vårdcentral (fysisk process) såväl som digitala vårdmöten (chat+möte).


Collabodoc öppnar upp för ny-emission under hösten/vintern 2021/22.

Comments


bottom of page