top of page

PSYKISK HÄLSA

Bjud in patienten att vara delaktig och ge fler en tidig bedömning

Vägledande frågor till patienter med psykisk ohälsa gör att vårdprocessen börjar när första frågan ställs. Läkare och psykolog får ett bra underlag inför mötet med mindre administration och ett mer värdeskapande arbete. 

Rätt arbetsstöd gör skillnad

En hållbar arbetsmiljö och starka patientmöten

Patientsvaren går direkt in i dokumentationsstödet

Ökad tillgänglighet och fler bedömningar

Från första frågan till journalföring

Bokar tid och svarar på frågor

Patienten bokar själv tid på nätet via mobilen för ett möte med läkare eller psykolog. Vid bokningstillfället svarar den sökande också på ett antal frågor om sin situation. Frågorna medvetandegör viktiga områden för patienten och kan därmed bli en tidig behandlingsmetod i sig.

Psykisk_halsa.png

Patienten kommer på besök

Vid mötet utgör patientfrågorna ett stöd för både läkare, psykologer och kuratorer. Mötet kan fokuseras på de viktigaste aspekterna för patientens mående och snabbare få rätt fokus med mer utrymme för bedömning av patienten. Det borgar för ett starkare patientmöte, men också för ett mer givande arbete och en bättre arbetsmiljö.

Dokumentationsstöd vid journalföring

Tillägg och ändringar kan enkelt göras med patientfrågorna som utgångspunkt. Journaltexter autogenereras och anamnes, psykisk status och bedömning överförs sedan enkelt till journalsystemet. Collabodoc Psykisk hälsa fungerar tillsammans med alla journalsystem på marknaden.

Frame 62.png

En tydlig överblick av patientens hälsotillstånd

Collabodoc Psykisk hälsa ger en snabb och tydlig överblick av patientens risk- och friskfaktorer genom att kategorisera patientens svar utifrån nedstämdhet, sömn, stress och ångest. Det gör det enklare att göra en tidig bedömning där åtgärder ibland kan sättas in redan innan besöket.

Följ upp arbetet med psykisk hälsa

En god översikt av planerade patientbesök gör det enkelt för dig som är verksamhetschef att planera, schemalägga och fördela resurser. En daglig mätning av bemötande och patientupplevelse samt samlad statistik för sökstrukturen och mer ger insikt för verksamhetsutveckling.

Planera_och_folj_upp_verksamheten_pa_vardcentralen.png
Boka demo-formulär

Vill du se hur det fungerar?

Boka en 20 minuters demo

Tack! Vi kontaktar dig inom kort!

Vårdgivare som väljer Collabodoc

Detta får du alltid med våra tjänster

Hjälp att komma igång

Vid uppstart får du stöd av personal som själv har arbetat i vården. Vi ger råd, utbildar, stöttar verksamhetschef och involverar medarbetare. 

Roligt & utvecklande arbete

Minskad administration gör arbetet roligare och mer värdeskapande. Vi får samarbetet att kännas självklart vilket bygger starka team och trygg vård.

Garanterat enkelt

Enkelt att förstå och smidigt att använda för både medarbetare och patient. Digitala verktyg ska lyfta och stärka arbetet. Det ska bara fungera!

Patientorienterad vård

Vi bjuder in patienten att påverka sin egen vård, öppnar upp för bättre kommunikation och stärker samverkan mellan patient och vårdpersonal.

En hållbar arbetsmiljö

En tillgänglig vård där både läkare och patient stärks av digitala stöd. Arbetssätt som minskar stress, minskar resursslöseri och ger värdefulla möten.

Anpassa efter verksamhet

Alla verksamheter ser olika ut och därför krävs anpassningsbara lösningar. Både funktionalitet och grafisk design kan justeras.

bottom of page