top of page
Staffan_bjessmo_vd_Collabodoc.jpg

Staffan Bjessmo

VD, Leg. läkare, Med. Dr., Specialist i Thoraxkirurgi

Staffan är VD och grundare av Collabodoc. Han har en lång erfarenhet som både kliniskt verksam läkare och chef inom både specialistvården och primärvården. Staffan leder företaget, men har även ofta kundkontakter och hjälper verksamheter att komma igång med arbetssättet. Staffan är på ett övergripande plan även djupt involverad i utvecklingsarbetet av Collabodocs digitala produkter.

bottom of page